Popüler Mesajlar

Editörün Seçimi - 2020

Protonlar, Nötronlar ve Mormonlar

“Bir Mitt Romney Kuantum Teorisi” nden:

tamamlayıcılık. Aynı şekilde bu ışık hem bir parçacıktırvebir dalga, Mitt Romney hem ılımlıveduruma göre muhafazakar (Şekil 1). Budeğilonun biri ya da diğeri olduğu; budeğilo biri biri diğeriydi.İkisi de aynı anda.

dolaşıklık. Proton, nötron veya Mormon olup olmadığı önemli değildir: gözlemleme eylemi, gözlemin sonucundan ayrılamaz. Mitt Romney'e bir sorun hakkında nasıl hissettiğini sorarak kaçınılmaz bir şekilde onun nasıl hissettiğini etkiler. Daha doğrusu, Mitt Romney hissedecekmümkün olan her yol hakkında bir soru soruluncaya kadar, bu noktada birçok duygu, soruyu memnuniyetle karşılaması muhtemel olan tek cevaba cevap verir.

Bütün bu sütun dahi.

Yorumunuzu Bırakın